Članki

Znanstveni članki

V okviru svojega doktorskega raziskovanja sem napisala več člankov:

Klopčič, Alenka L., Borut Rončevič in Tamara Besednjak Valič. 2022

The key player or just a paper tiger? The effectiveness of ACER in the creation and functioning of the EU’s internal energy market

Klopčič, Alenka L., Jana Hojnik in Štefan Bojnec. 2022

What is the state of development of retail electricity markets in the EU?

Klopčič, Alenka L., Jana Hojnik in Štefan Bojnec. 2021

Razvoj maloprodajnega trga električne energije v Sloveniji

Hojnik, Jana, Mitja Ruzzier, Stephanie Fabri in Alenka Lena Klopčič. 2020

What you give is what you get: Willingness to pay for green energy

Klopčič, Alenka L., Jana Hojnik, Štefan Bojnec in Drago Papler, 2020

Global Transition to the Subscription Economy: Literature Review on Business Model Changes in the Media Landscape

ČLANEK

Klopčič, Alenka L., Jana Hojnik in Aleš Pustovrh, 2020

ACER'S Success in Establishing and Ensuring the Functioning of the Internal Energy Market: Through the Eyes of NRAS and Traders

Klopčič, Alenka L., Jana Hojnik, Mitja Ruzzier in Janez Dolšak, 2020

Development indicators for the EU's internal energy market – literature review

Klopčič, Alenka L. in Jana Hojnik, 2020

Uspešnost regulative pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga z električno energijo Evropske unije

Poglajen, Črt, Alenka Lena Klopčič in Tina Štrukelj. 2022

O čem govorimo, ko govorimo o trajnostni energetiki?

Adam Smith

What He Thought, and Why it Matters

»Če narod ne bi mogel uspevati brez uživanja popolne svobode (tudi proste izbire, op. a.) in popolne pravičnosti (tudi na trgu, op. a.), ga na svetu ni naroda, ki bi sploh kdaj mogel uspevati.«

Friedrich Nietzsche

Času neprimerna premišljevanja

»Preponosni Evropejec devetnajstega stoletja, ti divjaš! Tvoje znanje ne dopolnjuje narave, temveč samo ubija tvojo lastno naravo. Izmeri samo enkrat tvojo višino kot nekdo, ki ve, ob tvoji globini kot tistega, ki more. Seveda plezaš po sončnih žarkih znanja navzgor v nebo, toda tudi navzdol v kaos. Tvoj način premikanja, da plezaš kot tisti, ki ve, je tvoja usoda; temelj in tla se ti odmikata v negotovo; za tvoje življenje ni več nobene opore, samo še pajčevina, ki jo vsak nov poseg tvojega vedenja trga narazen.«

Želite sodelovati z menoj?